MENU
Strona główna
 DANE O SZKOLE
Satus prawny szkoły
Podstawa prawna
Organy szkoły
Załatwianie spraw
Ochrona danych osobowych
 
 


ORGANY, OSOBY SPRAWUJĄCE W NICH
FUNCJE I ICH KOMPETENCJE• dyrektor: Urszula Karnasiewicz

• wicedyrektor: Halina Baranowska

• rada pedagogiczna

• rada rodziców – w jej skład wchodzi po jednym reprezentancie każdej klasy.

• Prezydium rady rodziców:

- Małgorzata Rybińska - przewodnicząca Rady Rodziców,

- Małgorzata Kroczyńska - sekretarz,

- Anna Wowk - skarbnik.


• samorząd uczniowski:

- Oliwier Hasiak - przewodniczący samorządu uczniowskiego,

- Paulina Mielniczuk - I zastępca przewodniczącego samorządu uczniowskiego,

- Karolina Surówka - II zastępca przewodniczącego samorządu uczniowskiego,

- Zofia Cugowska - sekretarz samorządu uczniowskiego,

- Kamil Siodłak - członek samorządu uczniowskiego,

- Maksymilian Siodłak - członek samorządu uczniowskiego,

- Julia Radoła - członek samorządu uczniowskiego.


rada pedagogiczna

Funkcje i kompetencje powyższych organów określa Rozdział IV Statutu Szkoły.


PSP nr 28 im.Jana Pawła II w Wałbrzychu - BIP 2018