MENU
Strona główna
 DANE O SZKOLE
Satus prawny szkoły
Podstawa prawna
Organy szkoły
Załatwianie spraw
Ochrona danych osobowych
 
 


SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW


• Kiedy przyjmuje dyrektor
- rodzice uczniów: czwartek, godz. 15.00 – 16.00
w sprawach doraźnych - codziennie w godz. 8.00 – 15.00
- w miarę możliwości (poza godzinami zajęć i planowanych spotkań)
- petenci z zewnątrz: czwartek, godz. 13.00 – 15.00

• Kiedy przyjmuje wicedyrektor
w sprawach dydaktycznych, wychowawczych i organizacji
pracy szkoły oraz współpracy szkoły z instytucjami
kulturalnymi i oświatowymi działającym w środowisku
- rodzice uczniów: piątek, godz. 15.00 – 16.30
w sprawach doraźnych - codziennie w godz. 8.00 – 15.00
- w miarę możliwości (poza godzinami zajęć i planowanych spotkań)
- petenci z zewnątrz: piątek, godz. 13.00 – 15.00

• Czas pracy sekretariatu
- czas pracy: 7.30 – 15.30
- sposoby załatwienia niektórych spraw:
*legitymacje szkolne
Należy przekazać dane ucznia: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zameldowania, klasa i dołączyć jedno zdjęcie (30x42 mm)
W razie zgubienia lub zniszczenia – duplikat legitymacji, płatny. Czas załatwienia: 1 dzień

* zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły
Potrzebne dane: imię i nazwisko, klasa.
Czas załatwienia: 1 dzień

* odszkodowanie w ramach grupowego ubezpieczenia uczniów
Należy pobrać druk „Zgłoszenie wypadku” podpisany przez dyrektora szkoły
oraz instrukcję dalszego postępowania w celu załatwienia sprawy w PZU.
Czas załatwienia: 1 dzień

* duplikaty świadectw ukończenia szkoły
Należy złożyć podanie z określeniem imienia i nazwiska noszonego
w dniu ukończenia szkoły oraz roku ukończenia
oraz okazać dowód tożsamości. Duplikat płatny.
Czas załatwienia: 7 dni
Wyniki naboru na stanowisko REFERENTA
wyniki naboru


PSP nr 28 im.Jana Pawła II w Wałbrzychu - BIP 2018